Visszaugrás a kezdőlapra Mezőőri járulék

A program a mezei őrszolgálatot működtető önkormányzatok számára készült.

Használata egyszerűsíti a mezőőri tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartást, segíti a mezőőri járulékkal való gazdálkodást és jelentősen csökkenti a feladat ellátásával járó adminisztrációs ráfordítást.

A program képes - önállóan vagy a teljes önkormányzati pénzügyi-gazdálkodási rendszer részeként működve - kezelni az alábbi információkat :

 • a mezőr által felügyelt területen lévő ingatlanok adatai (hrsz, művelési ág, terület, tulajdonos (több is lehetséges), tulajdoni arány, egyéb szöveges megjegyzések),
 • a képviselő testület döntésének megfelelően a fizetendő díjak, művelési áganként, (Ft/m2 vagy Ft/ha, esetleg Ft/AK),
 • a bérlő vagy egyéb használó adatai (ha nem a tulajdonos használja az ingatlant),
 • a tulajdonosok vagy bérlők által használt ingatlanok listája, összesített művelési ág/terület adatokkal,
 • a használt területből kiszámolt fizetendő összeg, ennek alapján határozat készítése, egy vagy több időpontban történő fizetés előírásával,
 • a határozat tetszőleges formátumban való nyomtatása, igény szerint csekk nyomtatása,
 • a befizetések rögzítése a megfelelő előíráshoz kapcsolva,
 • adott időszak vagy időpont hátralékosainak kimutatásai, egyenlegközlők, felszólító levelek készítése,
 • az ingatlan adatai, a tulajdonosok illetve használók közötti változások követése,
 • fizetési kötelezettségek, befizetések egyenlegeinek képernyőre kérése, kinyomtatása,
 • engedmények adásának kezelése pl. testületi döntés alapján, stb.

  Ha lehetséges a Földhivataltól a Mezei őrszolgálattal érintett terület (külterület) adatait ("Földkönyv") megkapni, akkor ezekkel az adatokkal, külön megállapodás alapján feltöltjük a rendszert. Így néhány nap alatt, kevés manuális munkával kivethető a mezőőri járulék.

  A program teljes körű ingatlan nyilvántartó, gazdálkodási rendszerré bővíthető, amivel pl. az ingatlanhoz kapcsolódó adóbevallások adatai is ellenőrizhetők.

  A rendszer tetszőleges mértékben bővíthető a felhasználó igényének megfelelően. Használata nem igényel az átlagosnál nagyobb számítástechnikai ismeretet, kezelése néhány óra alatt megtanulható. Telepítése a szokásos paraméterekkel rendelkező számítógépekre vagy hálózatra, bármilyen számítástechnikai környezetben leheteséges.

  A rendszerünkkel dolgozó munkatársak azonosító és jelszó használata mellett különböző jogosultságokkal rendelkeznek a munkájuk célterületeinek megfelelően. Ez biztosítja az adatállomány nagyfokú védelmét a szándékos vagy véletlen adatmódosítás ellen, de ez biztosítja a kezelés különböző jogosultságait is. Ezen kívül lehetőséget ad pl: a rendszerben történő változások naplózására is (ki, mit, mikor változtatott).

  Adatfeltöltés vagy adatrögzítés

  Rendszerünk alapvetően a Földhivatalok által használt "Földkönyvnek" megfelelő földterületi adatokra és a földterületek tulajdonosainak (kezelőinek, tartós használóinak) adataira épül. A program használatát két módon kezdhetjük:

  • ha rendelkezünk az érintett területre vonatkozó, a Földhivatal által kiadott XLS formátumú földkönyvi adatokkal, akkor azokat néhány gombnyomással berögzíttethetjük programunkba, és kevés manuális munkával végezhetjük el a mezőőri járulék kivetését.
  • ha nem rendelkezünk az elektronikus adatokkal, akkor azokat magunknak kell berögzíteni,

  ezzel teremtjük meg a pénzügyi elszámolás alapját.

  Földkönyvi ingatlanadatok

  A Földkönyv helyrajzi számos sorai mögött rögzülnek a földterületre és a tulajdonosra vonatkozó adatok.

  Földkönyvi részletező adatok

  A földkönyvi adatokon kívül még meg kell adnunk a különböző művelési ágakra vonatkozó egységárakat is, melyek megadásánál lehetséges a hektáronkénti, négyzetméterenkénti összeg mellett más, pl: aranykoronánkénti összegek meghatározása is.

  A földkönyvi adatok és a tarifák rögzítése után a program minden nyilvántartási feladatot segít, ill. átvesz.

  A földkönyv adataiból a tarifák megadásával közvetlenül készítjük el a határozatot, ill. a fizetési kötelezettségeket.

  Árlista Kapcsolatfelvétel Ugrás az oldal tetejére